Mainframe (MFT) Review – Gedecentraliseerde WEB3-communicatielaag

Het doel van Mainframe is om de huidige gaten in de privacy en beveiliging in de huidige architectuur waarop het internet is gebouwd, te beveiligen. De nieuwe tools die Mainframe biedt, omvatten gegevensprivacy, weerstand tegen bewaking en weerstand tegen censuur. De robuuste netwerkbeveiliging is bedoeld om een ​​web3-communicatielaag te bieden zonder aan gemak in te boeten.

Samenvatting van het artikel

  • Het idee en het team achter mainframe
  • De mainframetechnologie
  • De mainframe-tokens
  • Het mainframe-netwerk
  • De ICO en Roadmap

Het idee en het team achter mainframe

Mainframe is ontwikkeld vanuit het idee dat centralisatie privacy en vrijheid bedreigt. Ze zijn er sterk van overtuigd dat u online toegang moet hebben tot en controle moet hebben over uw eigen gegevens en dat de tools die u gebruikt u in staat moeten stellen om alleen te onthullen en te delen wat u kiest.

Sinds het eerste bitcoinblok in 2009 werd ontwikkeld, heeft de wereld het vertrouwen van overheden, bedrijven en media voortdurend zien afnemen. Van de protesten van de Arabische Lente en de Occupy Wall Street-protesten in 2010 en 2011 tot de Yahoo-inbreuk die alle 3 miljard Yahoo-accounts in 2013 in gevaar bracht en het hacken van campagnebeheerder John Podesta in 2016, steeds meer mensen beseffen dat centralisatie van het internet brengt enorme kosten met zich mee.

De visie van Mainframe voor het oplossen van deze ernstige privacy- en beveiligingsinbreuken is een volledig gedecentraliseerd en niet te stoppen communicatienetwerk. Er wordt hard aan gewerkt om de basis te leggen voor een essentiële laag van het nieuwe web: een web3-communicatielaag.

Het Mainframe-team bestaat uit CEO Mick Hagen, de vorige oprichter van Zinch, een bedrijf dat studenten hielp bij het vinden van studiebeurzen en deelnam aan universiteitsnetwerken en rekrutering, en werd in 2011 overgenomen door Chegg. Carl Youngblood, de CTO, heeft meer dan twintig jaar als volledige stack engineer gespecialiseerd in zeer schaalbare webapplicaties. Zijn ervaring met blockchaintechnologie gaat terug tot 2010. Het team heeft ongeveer een dozijn leden, voornamelijk in Londen.

De mainframetechnologie

De technologie van Mainframe biedt een veilige oplossing voor dataservices en bestandsopslag. Maar voordat u het verder begrijpt, moet u iets leren over de manier waarop internet tegenwoordig werkt. Allereerst maken computers verbinding met internet via een openbaar IP-adres of proxy waarmee de geografische locatie redelijk nauwkeurig kan worden bepaald.

Mainframe biedt een peer-to-peer-netwerk dat functioneert als een virtueel netwerk boven de Internet Protocol Suite, waardoor het onmogelijk is om de locatie van knooppunten te bepalen. Dit voorkomt dat de knooppunten worden aangevallen door hackers.

Deze knooppunten bieden mogelijkheden voor communicatie tussen lagen, inclusief interfaces voor blockchain-transacties, pakketroutering, opslag van pakketten, bestandsopslag en datadiensten. Deze communicatie wordt allemaal gedaan met een gedecentraliseerde en niet-gehoste service.

Het netwerk van Mainframe is gebaseerd op vijf fundamentele principes:

  • Versleuteling – Berichten moeten zodanig worden versleuteld dat anderen geen informatie uit het bericht kunnen leren of de deelnemers niet kunnen identificeren. Knooppunten versleutelen pakketten die ze naar een ander knooppunt verzenden met behulp van de openbare sleutel van het ontvangende knooppunt of een vooraf ingestelde gedeelde sleutel. Mainframe maakt ook onderhandeling van gedeelde sleutels door groepen mogelijk, wat de CPU- en netwerkbelasting vermindert.
  • Donkere routing – Het moet onmogelijk zijn om berichten op te sporen of te volgen. Mainframe voorkomt deze mogelijkheid door configureerbare dark routing die knooppunten de verantwoordelijkheid geeft voor het selecteren van de specificiteit bij het adresseren van berichten. Dit is van vitaal belang omdat te veel specificiteit de kans op kwaadwillende actoren vergroot, terwijl te weinig specificiteit de verzending van berichten vertraagt. De juiste hoeveelheid wordt bepaald door het algoritme van Mainframe. Bovendien wordt de beveiliging verzekerd met onderwerp-ID’s die alleen versleuteling mogelijk maken door groepsleden die dit van tevoren hebben afgesproken.
  • Aanmoediging – Tokensfunctie om het Mainframe-netwerk te activeren. Ze stimuleren elk knooppunt om bandbreedte te bieden voor pakketrelais en -opslag, datadiensten en bestandsopslag.
  • Peer-to-Peer-architectuur – Censuur en vertrouwen op uw eigen infrastructuur is niet toegestaan. Dankzij gedecentraliseerde dataservices kunnen berichten- en configuratie-instellingen veilig worden opgeslagen in het blockchain-netwerk. Berichten kunnen ook worden opgeslagen terwijl de knooppunten zijn losgekoppeld.
  • Interoperabiliteit – Mainframe is overal toegankelijk, op elke app, netwerk of blockchain die privécommunicatie vereist. Beveiligde berichten bereiken elke blockchain met slimme contractondersteuning, inclusief Ethereum, RSK en Tezos.

Aan het einde van het jaar bracht het bedrijf Onyx uit, de berichten-app van Mainframe die op het Mainframe-netwerk werkt.

De mainframe-tokens (MFT’s)

Het totale aantal mainframetokens zal 10 miljard zijn en ze zullen 50% van het totale aanbod tijdens de token verkopen (waarvan 25% naar het bedrijf gaat en de andere 25% voor groei en acceptatie van mainframe).

Tokens die tijdens de privéverkoop worden gekocht, worden de komende 11 maanden vrijgegeven (31,25%). De resterende tokens (6,25%) worden maandelijks vrijgegeven.

Elke MFT is 0,000006 ETH waard.

De lancering van de token wordt op de website aangekondigd.

Het mainframe-netwerk

Het netwerk van Mainframe werkt volgens het idee van gestimuleerde pakketroutering, pakketbehoud, bestandsopslag en datadiensten. Het heet ruilen, vloeken en oplichting.

Gestimuleerde pakketroutering

Knooppunten ontvangen en leveren pakketten met informatie. Met behulp van het SWAP-protocol (Swarm Accounting Protocol for Service Wanted and Provided) houden ze bij hoeveel bandbreedte ze naar elkaar hebben verzonden en van elkaar hebben ontvangen. De knooppunten beheren het boekhoudproces via fondsen die zijn gestort met ERC20-tokens. Zodra gebruikers het eens zijn over prijzen, kunnen ook zij de dienst als hun eigen ruilmiddel gebruiken.

Gestimuleerde pakketbezorging

Pakketbezorging beweegt tussen peers in het netwerk met cryptografisch gecertificeerde bezorging. Mainframe stelt knooppunten in staat om de ontvangst van pakketten te bewijzen, ook wel bekend als overnamebewijs. Knooppunten die de levering van pakketten niet kunnen bewijzen, krijgen de schuld en moeten hun tokens opgeven.

Knooppunten krijgen ontvangstbewijzen waaruit blijkt dat pakketten zijn afgeleverd. Knooppunten die de bezorging niet kunnen bewijzen, moeten de ingezette tokens verbeuren.

Gestimuleerde pakketbehoud

Mainframe moet functioneren, zelfs als knooppunten zijn losgekoppeld van het netwerk. Om dit te garanderen, moeten sommige knooppunten pakketten kunnen vasthouden totdat de officiële knooppunten weer online zijn. Als alternatief kunnen knooppunten rondkijken voor de beste prijs om hun pakket in de wacht te zetten, een serviceovereenkomst met hen te sluiten en vervolgens de informatie in het systeem bij te werken. Knooppunten die zijn gedelegeerd om pakketten vast te houden, moeten tokens uitzetten voor het geval ze de pakketten niet volgens afspraak kunnen vasthouden.

Gestimuleerde bestandsopslag

Knooppunten zweren dat ze delen van een bestand opslaan door tokens uit te zetten. Als ze een opslagtest niet halen, verliezen ze hun tokens. Ze krijgen tokens terwijl bestandsbrokjes worden aangevraagd door andere knooppunten.

Door mainframe gestimuleerde datadiensten

Gestimuleerde datadiensten

Mainframe biedt gestimuleerde database-opslag voor die keren dat u een groot bestand moet laden en opslaan wanneer u er wijzigingen in aanbrengt. Knooppunten kunnen tokens verdienen voor het leveren van deze service. Onbetrouwbare knooppunten worden gestraft door hun tokens in beslag te laten nemen. Knooppunten kunnen meer tokens aanvragen als ze meer redundantie bieden (d.w.z. hoe beter de back-up).

De ICO en Roadmap

Mainframe heeft drie afzonderlijke fasen van hun tokengeneratiegebeurtenis. De eerste fase vond plaats toen de Mainframe Telegram-groep 20.000 leden bereikte.

Het bedrijf heeft verschillende mijlpalen die het in zijn whitepaper heeft uiteengezet. Dit omvat een bètaversie van Onyx met extra functies en tot slot een volledig gedecentraliseerd communicatieplatform.