Wat is een aanbod van beveiligingstoken (STO)?

De afgelopen twee jaar is een indrukwekkende hoeveelheid kapitaal opgehaald door blockchain-gebaseerde startups via initial coin offerings (ICO’s), hoewel het niet allemaal soepel verliep. Het ICO-model biedt in theorie een zeer voordelig investeringsvehikel voor zowel bedrijven als individuen die een project willen steunen. In de eerste plaats kan een bedrijf zijn tokens aanbieden in ruil voor cryptocurrencies zonder enig eigen vermogen in het bedrijf zelf te hoeven verkopen. Bij uitbreiding kunnen investeerders deelnemen aan projecten die ze ondersteunen door de tokens te kopen voor gebruik binnen de ecosystemen of om rendement te genereren voor speculatieve doeleinden.

Het probleem met utility-tokens

Dit model, dat snel een populair fondsenwervingskanaal is geworden voor veel op blockchain gebaseerde bedrijven, produceert zogenaamde utility-tokens: cryptocurrencies of munten die de toegang tot de producten of diensten van een bedrijf vertegenwoordigen. Het belangrijkste kenmerk van deze utility-tokens is dat ze beslist geen investering in het eigenlijke bedrijf zelf zijn – gebruikers hebben geen recht op aandelen van het bedrijf of de bijbehorende aandeelhoudersrechten..

Hoewel utility-tokens lucratieve investeringsopties kunnen blijken te zijn, vertegenwoordigen ze in wezen de mogelijkheid om te betalen voor een service die al dan niet al is gebouwd. Hoewel ze nuttig kunnen zijn om te speculeren, hebben deze tokens op lange termijn weinig waarde totdat het bedrijf dat ze aanbood hun service lanceert (een gebeurtenis die eigenlijk nooit gebeurt voor bijna de helft van alle ICO’s). De kern van het probleem is het feit dat deze tokens geen onderliggende waarde hebben om ze waarde te geven.

Meer recentelijk is er echter een nieuw paradigma voor tokens ontstaan: het beveiligingstoken.

Wat zijn beveiligingstokens?

In tegenstelling tot hun tegenhangers van utility-tokens, zijn beveiligingstokens gekoppeld aan echte effecten, die tokenized assets kunnen vertegenwoordigen. In bepaalde gevallen kunnen deze tokens feitelijk eigen vermogen vertegenwoordigen en fungeren als “digitale aandelen” van een bedrijf. Hoewel niet in alle gevallen noodzakelijkerwijs aan eigen vermogen gebonden, kunnen beveiligingstokens worden gebruikt om het eigendom van een verscheidenheid aan activa, variërend van onroerend goed tot beeldende kunst, te fractionaliseren. In feite kunnen ze de tokenhouder een reeks rechten verlenen. Dit kan betrekking hebben op aandelenbezit, periodieke dividenden, kasstromen, terugbetalingen van schulden, stemrechten en meer. Al deze rechten worden gecodificeerd door een slim contract dat het token regelt.

(Lees verder: Zijn STO’s de nieuwe ICO’s?

Wat nog belangrijker is, is dat de aard van deze tokens betekent dat ze heel anders worden behandeld vanuit een juridisch en regelgevend perspectief. Omdat ze hun waarde ontlenen aan feitelijke effecten, worden beveiligingstokens als investeringen beschouwd. Dit betekent ook aanvullende regelgevende en rapportagevereisten voor de uitgevende entiteit.

Dit is een essentieel onderscheid, en meer nog voor institutionele beleggers, aangezien het een van de grootste hindernissen voor utility-tokens elimineert. Wanneer geïnteresseerde partijen investeren in een ICO die utility-tokens verkoopt, hebben investeerders weinig verhaal als het bedrijf ten onder gaat of gewoon hun geld neemt en rennen. Omdat ze technisch niet als “effecten” worden beschouwd (hoewel hun classificatie kan veranderen), zijn bedrijven op geen enkele manier verplicht om enige waarde te leveren aan hun tokenhouders. Hoewel ICO’s een intrigerende fondsenwervingsstrategie presenteren, doet hun gebrek aan regelgeving samen met het functionele doel van utility-tokens de balans overhellen ten gunste van bedrijven, waardoor de sector rijp wordt voor fraude..

Aan de andere kant vereist de uitgifte van beveiligingstoken over het algemeen versterkt regelgevend toezicht. Dit toezicht betekent een betere bescherming van investeerders en meer rechten voor investeerders, waardoor het machtsevenwicht wordt hersteld vanuit het oogpunt van potentiële belanghebbenden. Bijkomende wettelijke verantwoordelijkheden kunnen belastingrapportage, nalevingsplichten en extra transparantie omvatten. Het niet naleven van de effectenwetgeving kan resulteren in zware straffen als bedrijven hun rapportageverplichtingen niet nakomen.

Waarom zijn beveiligingstokens belangrijk??

Hoewel ICO’s die utility-tokens aanbieden een geweldige ontwikkeling zijn voor detailhandelaren en informele cryptoliefhebbers, vormen ze een groter probleem voor institutionele beleggers en VC’s. Het gebrek aan uitgebreide regelgeving in de crypto-sector is lange tijd een uitdaging geweest om te voorkomen dat institutioneel kapitaal de zijlijn verlaat vanwege de gevaren van blootstelling aan deze niet-gereguleerde activaklasse. De situatie is duidelijk niet optimaal, maar VC’s en institutionele beleggers hebben manieren gevonden om door te gaan met het toewijzen van middelen en tegelijkertijd veel van de valkuilen die inherent zijn aan het ICO-proces te vermijden. Voor velen omvat dit toewijzingen in een pre-ICO-fase of het ondertekenen van standaardinvesteringsovereenkomsten met op blockchain gebaseerde bedrijven voor eigen vermogen in hun projecten..

Een andere strategie die beleggers hebben gebruikt om hun blootstelling aan blockchain-bedrijven af ​​te dekken, is door een Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) te ondertekenen. Deze SAFT’s zijn deals die geaccrediteerde investeerders het recht geven om tokens te kopen zodra een ecosysteem is gelanceerd en tokens zijn van toepassing om het hulpprogramma te ontgrendelen. Een SAFT is een veiliger en compliant mechanisme voor VC’s die willen deelnemen aan blockchain-gebaseerde crowdfundingcampagnes, maar vormt nog steeds het probleem van onzekerheid. Aangezien de initiële financiering niet in ruil is voor echte tokens, maar voor de belofte van tokens, lopen investeerders nog steeds het risico hun kapitaal te verliezen als het project nooit wordt gerealiseerd..

Beveiligingstokens vormen een logische oplossing voor dit probleem vanuit een regelgevings- en risicoperspectief. Ten eerste vallen ze volledig onder de effectenregelgeving en leggen ze een verplichting op aan bedrijven om te leveren. Voor investeerders biedt het ook meer isolatie tegen risico’s, aangezien deze tokens worden gekenmerkt door financiële rechten. In tegenstelling tot SAFT’s zijn beveiligingstokens geen toekomstige beloften, maar daadwerkelijke effecten in digitale vorm.

Verschil tussen STO en ICO

In de praktijk is het verkopen van beveiligingstoken vergelijkbaar met ICO’s, hoewel het proces in plaats daarvan een beveiligingstokenaanbieding (STO) wordt genoemd. Net als bij een eerste muntenaanbieding, geven STO’s munten uit aan beleggers. Dat is echter waar de overeenkomsten meestal eindigen. In een ICO kopen investeerders tokens om te profiteren van de mogelijkheid van symbolische waardering of om het nut van het ecosysteem te ontgrendelen. Ter vergelijking: STO-investeerders investeren in de verwachting toekomstige kasstromen, dividenden of stemrechten te ontvangen die rechtstreeks verband houden met het uitgegeven effect..

Beveiligingstokens worden gedekt door activa, winsten of kasstromen en hebben dus een intrinsieke waarde vanaf het moment dat ze worden uitgegeven, in tegenstelling tot utility-tokens, waar de waarde grotendeels theoretisch is totdat een toepassing wordt ontwikkeld. Bovendien zijn STO’s bedoeld om volledig in overeenstemming te zijn met regelgevende kaders, waardoor beleggers van over de hele wereld kunnen deelnemen zonder de respectieve effectenwetten te schenden. Dit geldt met name in landen als de VS, die een strikter toezicht hebben op effecten en beleggingen.

Een ander belangrijk aspect van STO’s is dat ze bedrijven in staat stellen whitelists en blacklists te maken, een factor die het gemakkelijker maakt om te voldoen aan ken-uw-klant (KYC) en anti-witwas (AML) rapportagevereisten. Door transparanter te werken, kunnen STO’s effectief enkele van de grotere problemen wegnemen waarmee het aanbod van utility-tokens wordt geconfronteerd – een gebrek aan zakelijke aansprakelijkheid, de mogelijkheid van fraude en geen verhaal in het geval van een bedrijfsstoring..

In zekere zin zullen veel STO’s meer op IPO’s lijken dan op ICO’s. In plaats van een ‘wilde westen’-benadering van fondsenwerving, waarbij bedrijven eenvoudigweg proberen zoveel mogelijk kapitaal aan te trekken zonder zich zorgen te maken over de bron van fondsen, zijn STO’s onderworpen aan strikte regels. Dit maakt echter de weg vrij voor institutionele participatie, een factor die mogelijk een potentiële vloedgolf van kapitaal vertegenwoordigt die bestemd is voor op blockchain gebaseerde diensten..

De richting van beveiligingstokens

Beveiligingstokens hebben al veel belangstelling getrokken van meer traditionele financiële dienstverleners en instellingen. Gevestigde spelers in de sector, namelijk grote entiteiten die actief zijn op de wereldwijde aandelenmarkten, worden om verschillende redenen aangetrokken, maar de belangrijkste daarvan is een groter fractioneringspotentieel, de mogelijkheid om 24-uurshandel te implementeren en onmiddellijke afwikkeling. Voor een beurs als Nasdaq of de New York Stock Exchange biedt het de mogelijkheid om een ​​willekeurig aantal verschillende activa te noteren.

Behalve dat ze beleggers liquiditeit, transparantie en een lage latentie bieden, kunnen beurzen de overheadkosten verlagen terwijl ze toch compliant blijven en aan alle rapportagevereisten voldoen. Bovendien biedt de onveranderlijkheid van de blockchain beveiligingstokens betrouwbare eigendomskenmerken die de behoefte aan het bestaande bewaarmodel en verificatie door derden verminderen, wat lagen van tussenpersonen en kosten toevoegt aan het huidige paradigma van beveiligingseigendom..

STO’s effenen de weg voor het vervullen van veel van de vroegste doelstellingen van blockchains, namelijk meer transparantie en onveranderlijkheid. Door de tokenisatie en fractionalisatie van een reeks effecten mogelijk te maken, is er geen limiet aan wat mag worden getokeniseerd. Of het nu gaat om eigen vermogen, schulden, onroerend goed, goede wijn en kunst, klassieke auto’s of andere activa, de lijst met tokeniseerbare producten is echt eindeloos.

Deze nieuwe financieringsmethode zal zeker de aandacht trekken van institutioneel kapitaal dankzij de overweldigende focus op transparante administratie en naleving van de regelgeving. Deze twee factoren alleen, afgezien van de rechten die worden geboden door beveiligingstokens, bieden de kans om een ​​geheel nieuwe financiële markt op te bouwen die onmiddellijk kapitaal van over de hele wereld kan aantrekken..