Trezor vs Ledger vs Keepkey: Vilken är den bästa kryptovalutahårdvaruplånboken?

Hårdvaruplånböcker Hårdvaruplånböcker, även kallade kalla plånböcker, erbjuder större säkerhet än programvaruplånböcker eftersom de inte är anslutna till internet och är mycket mindre mottagliga för hacking eller stöld. Det är ändå viktigt att komma ihåg att de inte är helt idiotsäkra. Det kan ha en dålig slumptalsgenerator (vilket gör det mottagligt för hackare att gissa den […]

More